HONDA ÔTÔ BẮC NINH
Điện thoại: 0931822823
Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ – Phường Võ Cường – Tp. Bắc Ninh
Email: infohondaotobacninh@gmail.com